شنبه 13 خرداد 1402

تماس با ما

نشانی:
استان آذربایجان شرقی- شهرستان جلفا-شهر هادی شهر- خیابان امام خمینی- جنب مصلی وحدت

تلفن:
041-42053171

دورنگار:
041-42052672

کد پستی:
5431835949

ایمیل:
f.jolfa@ostan-as.ir