يکشنبه 1 خرداد 1401 20 شوال 1443 22 مه 2022
 
شماره‌های تماس حوزه استاندار
 
 نام مدیریت/ گروه  شماره تماس
 مدیرکل حوزه استاندار دفتر: 35263864
فکس: 35263862
تلفنخانه: 35263333
معاون مدیرکل 35291294
 دفتر استاندار 35263838
 اداره کل حراست  35263842
 معاون مدیرکل 35291233
 دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی  35263877
معاون مدیرکل 35291203
گروه بازرسی و ارزیابی عملکرد 35291364
 گروه امور حقوقی  35291241
 هسته گزینش 35291322
فاکس: 35263884
 اداره کل روابط عمومی  35263888
 دفتر امور بانوان و خانواده 33306164
 گروه مشاوران استاندار  35291292
 شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 33331556