چهارشنبه 7 فروردين 1398 19 رجب 1440 27 مارس 2019
تاریخ : چهارشنبه 6 دي 1396
کد 4

بررسی مشکل تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی آب معدنی آکار و واحد تولیدی فرآورده های لبنی راین هادیشهر

بررسی مشکل تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی آب معدنی آکار و واحد تولیدی فرآورده های لبنی راین هادیشهر با حضور فرماندار شهرستان جلفا
بررسی مشکل تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی آب معدنی آکار و واحد تولیدی فرآورده های لبنی راین هادیشهر با حضور فرماندار شهرستان جلفا
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 6 دي 1396
  • توسط کاربر روابط عمومی جلفا